Bigboard

Bigboardy sa vyznačujú svojou veľkosťou, strategickým rozmiestnením na lukratívnych pozíciách po celom Slovensku a nočným osvetlením, vďaka ktorému dosahujú celodenne vysoké hodnoty zásahu.

Bigboardy sú silné médium vhodné pre spustenie nového produktu, časovo obmedzené, sezónne a špeciálne kampane a podujatia.

Tento formát zároveň podporuje kreatívne nadstavby – 2D alebo 3D, upevnené predmety, rotujúce alebo otočné časti, špeciálne svetelné efekty podľa požiadaviek klienta.

Rozmer: 9,6 x 3,6 m
Osvetlenie: áno
Obdobie prenájmu: 1 mesiac
Možnosť inštalácie: papier, PVC plachta, PVC fólia
Podklady: pdf, CMYK, pomer 1:10, s rozlíšením 300 DPI, Odporúčame 30 cm od okraja neumiestňovať žiadne logo.
Bez nátlačku Bigmedia nezodpovedá za farebné rozdiely

Kontaktujte nás