Billboard

Billboardy majú štandardný formát 5,1 x 2,4 m. Reklamné panely sú najrozšírenejším formátom z portfólia našej spoločnosti, ktorý ponúka atraktívny reklamný priestor zasahujúci najmä chodcov, ale aj vodičov.

Nosiče sú umiestnené vo všetkých krajských a vo väčšine okresných miest v rámci Slovenska. Nachádzajú sa na hlavných komunikáciách, pri dôležitých križovatkách, obchodných centrách a pod.

Billboardy sú tradičné OOH médium vhodné pre spustenie nového produktu, časovo obmedzené, sezónne a špeciálne kampane a podujatia, no rovnako dobre poslúžia aj ako médium na dosiahnutie synergického efektu s ostatnými nosičmi outdoorovej reklamy alebo tradičnými médiami.

Rozmer: 510 x 240 cm
Osvetlenie: nie
Obdobie: 1 mesiac - v zimných mesiacoch inštalácia možná nad -3°C
Podklady: pdf, CMYK, pomer 1:10, s rozlíšením 300 DPI, nutný 1 farebný nátlačok
Bez nátlačku Bigmedia nezodpovedá za farebné rozdiely

Kontaktujte nás