Billboard

Billboardy majú štandardný formát 5,1 x 2,4 m. Patria medzi najrozšírenejší formát z portfólia našej spoločnosti, ktorý ponúka atraktívny reklamný priestor.

Nosiče sú umiestnené vo všetkých krajských mestách a vo väčšine okresných miest v rámci celého Slovenska. Nachádzajú sa na hlavných komunikáciách, vjazdoch a výjazdoch z miest, pri dôležitých križovatkách, obchodných centrách a pod.

Billboardy sú tradičné OOH médium vhodné na spustenie nového produktu, časovo obmedzené, sezónne a špeciálne kampane a podujatia. Je to obľúbený out of home formát.

Rozmer: 510 x 240 cm
Osvetlenie: nie
Obdobie prenájmu: 1 mesiac
Možnosť inštalácie: papier, plachta
Podklady: pdf, CMYK, pomer 1:10, s rozlíšením 300 DPI, nutný 1 farebný nátlačok.
Bez nátlačku BigMedia nezodpovedá za farebné rozdiely.

Kontaktujte nás