Citylight

Citylight je veľmi populárny a obľúbený nosič. Bývajú umiestnené na zaujímavých miestach v meste, na peších zónach, v blízkosti nákupných centier. Nachádzajú aj v interiéroch vo väčšine nákupných centier na Slovensku, čím dokážu zasiahnuť špecifickú cieľovú skupinu. Kvôli svojej veľkosti a vnútornému podsvieteniu sú citylighty efektívne najmä pri propagácií prémiových značiek a produktov.

Rozmer: 118,5 x 175 cm
Osvetlenie: áno
Obdobie prenájmu: 2 týždne
Možnosť inštalácie: CLV papier
Podklady: pdf, CMYK, pomer 1:10, s rozlíšením 1000 DPI, nutný 1 farebný nátlačok.
Odporúčame 10 cm od okraja neumiestňovať žiadne logo ani text.
Bez nátlačku BigMedia nezodpovedá za farebné rozdiely.

Kontaktujte nás