Okenná samolepka

Okenné samolepky sú nálepky umiestnené na oknách v zornom poli chodcov a cestujúcich, ktorí vstupujú do vozidla hromadnej dopravy. Dajú sa rozmerovo prispôsobiť presne podľa požiadaviek klienta.

Okenné samolepky možno využiť ako doplnkové médium k nosičom využívaným v interiéri vozidiel, keď ich primárnou úlohou je zaujať, vyvolať zvedavosť a pripraviť recipienta na zvyšok reklamného posolstva, ktoré mu odovzdajú ostatné formáty outdoorovej reklamy.

Rozmer: individuálny podľa požiadavky klienta
Obdobie: 1 mesiac

Kontaktujte nás