Neštandardné exteriér

Tento formát reklamy je variabilný v závislosti od typu vozidla, preto je pre ďalšie informácie najlepšie obrátiť sa priamo na nás, pričom radi poskytneme aj rady ohľadom možností kreatívneho využitia priestoru, ktoré jednotlivé vozidlá ponúkajú.

Neštandardné formáty už na prvý pohľad pútajú recipientov vďaka svojmu netradičnému rozmeru, materiálovému prevedeniu alebo kreatívnemu nápadu, ktoré z takto vytvorených nosičov robia vysoko špecifické a zapamätateľné OOH reklamné plochy.

Rozmer: individuálny
Obdobie: individuálne

Kontaktujte nás