• Späť na hlavnú stránku
  • Recar
  • akzentmedia

Okenná samolepka

Okenné samolepky sú nálepky umiestnené na oknách v zornom poli chodcov a cestujúcich, ktorí vstupujú do vozidla hromadnej dopravy. Dajú sa rozmerovo prispôsobiť presne podľa požiadaviek klienta.

Okenné samolepky možno využiť ako doplnkové médium k nosičom využívaným v interiéri vozidiel, kedy ich primárnou úlohou je zaujať, vyvolať zvedavosť a pripraviť recipienta na zvyšok reklamného posolstva, ktoré mu odovzdajú ostatné formáty outdoorovej reklamy.
Rozmer:160 x 30 cm
Osvetlenie:nie
Obdobie:1 mesiac