• Späť na hlavnú stránku
  • Recar
  • akzentmedia

Obojstranný plagát A4, A3

Obojstranné plagáty na oknách prostriedkov hromadnej dopravy sú pre ich štandardizované formáty jednoduché na výrobu a aplikáciu. Ďalšou z výhod je viditeľnosť vo vnútri aj mimo vozidla, čo ďalej zvyšuje počet vzhliadnutí.

Možnosť objednania plagátov na 1 týždeň je ideálne na komunikáciu produktov a cenových výhod rýchloobrátkového spotrebného tovaru. Plagáty A4 a A3 využívajú najmä obchodné reťazce, keďže ich možno veľmi flexibilne meniť.
Rozmer:21 x 29,7 cm
29,7 x 21 cm
42 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm
zobrazenie pod sebou alebo zobrazenie v riadku????
21 x 29,7 cm; 29,7 x 21 cm; 42 x 29,7 cm; 29,7 x 42 cm.
Osvetlenie:nie
Obdobie:1 týždeň