Dvere sú jedinečné svojou visibilitou, veľkosťou a skoro žiadnym obmedzením pri príprave grafiky. Celková plocha poskytuje veľký priestor pre komunikáciu

Fólia sa lepí výhradne prerforovaná na celú plochu oboch krídel. Vhodné na krátkodobejšie produktové kampane, podporu predaja, sezónne podujatia a akcie. Ide o veľmi obľúbený formát vonkajšej reklamy na autobusoch.

Možnosť komunikácie plošne pri využití viacerých dopravných prostriedkov.
Rozmer:Individuálny, v závislosti od typu vozidla.
Osvetlenie:nie
Obdobie:1 mesiac