• Späť na hlavnú stránku
  • Recar
  • akzentmedia

Celoplošná reklama

Celoplošná reklama je najefektnejšia forma prezentácie v rámci transportu, aplikovateľná na všetky typy hromadnej dopravy. Ide o kompletný vonkajší polep vozidla, ktorý upúta ostatných vodičov, chodcov i cestujúcich.

Celoplošky sú najimidžovejšími OOH nosičmi z kategórie transport predurčenými k imidžotvorným a dlhodobým kampaniam podporujúcim značku.

Nepretržitým pohybom vozidiel po rôznych lokalitách a rôznych trasách je možné docieliť viditeľnosť reklamy v celom meste, ale aj v rámci viacerých regiónov (prímestská a diaľková doprava), čo umožní zasiahnuť široké spektrum rôznych cieľových skupín.
Rozmer:individuálny, v závislosti od typu vozidla
Osvetlenie:áno
Obdobie:min. 3 mesiace