• Späť na hlavnú stránku
  • Recar
  • akzentmedia

Busboard – veľký

Veľký busboard je reklamná plocha umiestnená v priestore dvojitých dverí alebo v centrálnej časti na boku vozidla hromadnej dopravy. Svojou veľkosťou veľký busboard korešponduje so štandardizovanou veľkosťou billboardu a poskytuje dostatočný priestor na kreatívne využitie formátu aj vozidla.

Ide o veľmi efektívne médium v pomere cena/výkon. Je jednoduchý na výrobu, rýchlo aplikovateľný a rýchlo vymeniteľný. Ideálny na imidžové aj produktové kampane.
Rozmer:individuálny, v závislosti od typu vozidla
Osvetlenie:nie
Obdobie:1 mesiac