Sieť vlajkových nosičov je umiestňovaná do lukratívnych lokalít, kde však nie je možné použiť iné nosiče OOH. Vlajky bývajú umiestňované na mostoch, v pešej zóne alebo v blízkosti nákupných centier, kde vďaka veľkému počtu a svojej kompaktnej veľkosti dotvárajú a osviežujú mestskú architektúru.

Výsledný efekt sa vlajkami dosahuje aplikáciou na veľký počet za sebou idúcich stĺpov verejného osvetlenia, ktoré fungujú ako nosiče vlajok. Vlajky sa hodia na budovanie imidžu značiek alebo na prezentovanie mestských podujatí.
Rozmer:0,65 x 1,95 m a 1 x 2 m
Osvetlenie:nie
Obdobie:1 mesiac