• Späť na hlavnú stránku
  • Recar
  • akzentmedia

Navigačné tabule

Informačné tabule predstavujú maloformátové navigačné tabule umiestnené na stĺpoch trakčného vedenia, ktoré slúžia pre lepšiu navigáciu v dopravnej prevádzke.

IRP sú informačno reklamné tabule, ktoré sú umiestnené popri cestných ťahoch v rámci Bratislavy.
Rozmer:IT tabule: 880 x 120 cm IRP: 2x1,2m, 2x1,3m, 2x1,5m, 3x2m
Osvetlenie:nie
Obdobie:1 mesiac