Reklamné steny sú veľké plochy inštalované zväčša na fasádach budov. Ich rozmer je individuálny v závislosti od veľkosti objektu, na ktorom visia. Zväčša však ide o plochy niekoľkonásobne prevyšujúce veľkosť ostatných outdoorových plôch. Rozmery stien zvyčajne niekoľkonásobne prevyšujú plochu štandardných nosičov a bývajú umiestnené na vysoko frekventovaných miestach.

Materiály, ktoré sa používajú pri výrobe plachty na steny, majú dlhú životnosť, preto je možné steny používať dostatočne dlho alebo opakovane. Steny sa vynikajúco hodia na dlhodobé imidžové kampane pre podporu vašej značky.
Rozmer:individuálny
Osvetlenie:áno
Obdobie:1 mesiac