Megaboard

Megaboardy sú plochy s veľkosťou 16 x 9 m. Nosiče su umiestňované na frekventovaných cestných ťahoch, predovšetkým na diaľničných obchvatoch miest a na diaľniciach. Sú vhodné na dlhodobé imidžové kampane.

Rozmer: 16 x 9 m
Osvetlenie: áno
Obdobie: 1 mesiac
Podklady: pdf, CMYK, pomer 1:10, s rozlíšením 300 DPI, nutný 1 farebný nátlačok
Odporúčame 30 cm od okraja neumiestňovať žiadne logo.
Bez nátlačku Bigmedia nezodpovedá za farebné rozdiely

Kontaktujte nás