• Späť na hlavnú stránku
  • Recar
  • akzentmedia

Billboard scroll

Billboard scroll sú veľkosti klasického billboardu s rotujúcimi kampaňami. Sú špecifické svojim strategickým rozmiestnením na lukratívnych pozíciách a nočným podsvietením, vďaka čomu dosahujú celodenne vysoké hodnoty zásahu.

Plochy sa nachádzajú iba v Bratislave s možnosťou prenájmu jednej siete, čo je 30 plôch rovnomerne rozložených po celom meste.

Nosiče billboard scroll sa vynikajúco hodia na krátkodobejšie produktové kampane, ktoré si vyžadujú vyššiu flexibilitu a rýchlosť pri nasadení kampane. Rovnako dobre poslúžia aj ako médium na dosiahnutie synergického efektu s ostatnými nosičmi outdoorovej reklamy alebo tradičnými médiami.
Rozmer:5,1 x 2,4 m
Osvetlenie:áno
Obdobie:1 mesiac