Billboardy majú štandardný formát 510 x 240 cm. Reklamné panely sú najrozšírenejším formátom z portfólia našej spoločnosti, ktorý ponúka atraktívny reklamný priestor zasahujúci najmä chodcov, ale aj vodičov.
Nosiče sú umiestnené vo všetkých krajských a vo väčšine okresných miest v rámci Slovenska. Nachádzajú sa na hlavných komunikáciách, pri dôležitých križovatkách, obchodných centrách a pod.

Billboardy sú tradičné OOH médium vhodné pre spustenie nového produktu, časovo obmedzené, sezónne a špeciálne kampane a podujatia, no rovnako dobre poslúžia aj ako médium na dosiahnutie synergického efektu s ostatnými nosičmi outdoorovej reklamy alebo tradičnými médiami.
Rozmer:510 x 240 cm
Osvetlenie:nie
Obdobie:1 mesiac