Bigboardy sa vyznačujú svojou veľkosťou, strategickým rozmiestnením na lukratívnych pozíciách a nočným osvetlením, vďaka čomu dosahujú celodenne vysoké hodnoty zásahu.

Bigboardy sú silné médium vhodné pre spustenie nového produktu, časovo obmedzené, sezónne a špeciálne kampane a podujatia. Do skupiny produktov bigboard sa zaraďujú plochy Plus, Premium
a Premium Exclusive.

Tento formát zároveň podporuje kreatívne nadstavby – 2D alebo 3D, upevnené predmety, rotujúce alebo otočné časti, špeciálne svetelné efekty.
Rozmer:9,6 x 3,6 m
Osvetlenie:áno
Obdobie:1 mesiac