Nový formát nosičov 6 x 3 je pre jeho rozmery možné umiestniť aj do lokácií, v ktorých nie sú ostatné formy veľkoplošnej reklamy povolené. Ide o menší bigboardový formát, ktorý ponúka atraktívny reklamný priestor zasahujúci najmä chodcov, ale aj vodičov.

Nosiče 6 x 3 sa vynikajúco hodia na krátkodobejšie produktové kampane, ktoré si vyžadujú vyššiu flexibilitu a rýchlosť pri nasadení kampane. Rovnako dobre poslúžia aj ako médium na dosiahnutie synergického efektu s ostatnými nosičmi outdoorovej reklamy alebo tradičnými médiami.
Rozmer:6 x 3 m
Osvetlenie:áno
Obdobie:1 mesiac