• Späť na hlavnú stránku
  • Recar
  • akzentmedia
6 x 3

Formát 6 x 3 klientovi poskytuje výbornú príležitosť zasiahnuť rovnomerne celú Bratislavu prostredníctvom jednej zo štyroch sietí. 6 x 3 je menší bigboardový formát, ktorý sa nachádza na frekventovaných kižovatkách, čím ponúka atraktívny reklamný priesto

Viac informácií
Bigboard

Bigboardy sa vyznačujú svojou veľkosťou, strategickým rozmiestnením na lukratívnych pozíciách a nočným osvetlením, vďaka čomu dosahujú celodenne vysoké hodnoty zásahu. Sú vhodné tak na produktové, ako aj dlhodobé imidžové kampane.

Viac informácií
Doublebigboard

Doublebigboardy svojou veľkosťou zaujmú z veľkej vzdialenosti a sú umiestňované na tie najlukratívnejšie pozície s vysokou frekvenciou dopravy. Poskytujú ideálnu príležitosť na aplikáciu netradičných konštrukčných riešení na využiteľnú plochu až 80 m2.

Viac informácií
Citylight

Ide o veľmi populárny a obľúbený nosič. Citylighty sú umiestnené na lukratívnych miestach v meste – na peších zónach, v blízkosti nákupných centier. Citylighty sa nachádzajú aj v exteriéri, aj v interiéri, čím pomáhajú zasiahnuť špecifickú cieľovú skupinu

Viac informácií
Celoplošná reklama

Celoplošná reklama je najefektnejšia a jedinečná forma prezentácie v rámci transportu, aplikovateľná na všetky typy hromadnej dopravy. Ide o kompletný vonkajší polep vozidla, ktorý upúta vodičov, chodcov i cestujúcich.

Viac informácií
Zadné čelo

Samolepka na zadnom čele predstavuje veľmi dobre viditeľný typ reklamy, ktorá zabezpečuje vysoké percento vzhliadnutia tak u cestujúcich, ako aj u ostatných účastníkov cestnej premávky. Umiestňuje sa na autobusy a trolejbusy.

Viac informácií
Vlajky

Sieť vlajkových nosičov je umiestňovaná do lukratívnych lokalít, kde nie je možné použiť iné nosiče OOH. Vlajky sa teda nachádzajú na mostoch, v pešej zóne alebo v blízkosti nákupných centier.

Viac informácií
Nálepky

Netradičná a maximálne flexibilná forma vonkajšej reklamy. Nálepky umiestňujeme na električkové zastávky a hrádzu pre korčuliarov.

Viac informácií

Spoločnosť BigMedia poskytuje služby v oblasti reklamy, ktorá zasahuje cieľové publikum mimo jeho domova